●Pro Public Komutlarimiz

Wiki - GlobalSunucum sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Bu sayfada genel sourcemod admin komutları yer almaktadır.

Chat Kullanımı: Unutmayın alt taraftaki kodlar consola yazılarak çalışmaktadır; ancak chat ekranındada kullanılabilir. Örnek, !ban global derseniz bu yazdığınız kod consola yazılan sm_ban ile aynı işlevi görücektir.Konsol komutlarını chatte kullanmak için başına "!" işareti koyunuz.

İsaretleme nasıl yapılır?

Genel isaretleme:

 • isim - isim size işaret koymak için yaricaktir.
 • #userid - aynı şekilde user id ile de işaretleme yapabilirsiniz.
 • @all - Bütün oyuncuları işaretler (en çok kullanılan komuttur).
 • @bots - Bütün botları işaretler.
 • @alive - Sadece hayatta olan oyuncuları işaretler.
 • @dead - Bütün ölü oyuncuları işaretler.
 • @humans - Bütün botlar haricindeki kişileri işaretler.
 • @aim - Baktıgınız kişiyi işaretler.
 • @me - Kendinizi işaretler.
 • @!me - Kendini< haricindeki herkesi işaretler


Counter-Strike only:

 • @ct yada @cts - bütün Counter-Terrorists
 • @t yada @ts - bütün Terrorists

Genel komutlar

Komut Plugin Giriş Format Açıklama
sm_addban baneklme rcon Steamid kısmına steam idsi eklenmelidir.
sm_admin adminmenu admin Admin menusunu acar admin menu.
sm_ban basebans ban <#userid|name> <minutes|0> [reason] client banlama.
sm_banip basebans ban <ip|#userid|name> <time> [reason] ip adresi ile banlama.
sm_cancelvote basecommands vote Yürürlülükte olan vote'u iptal etme.
sm_help adminhelp admin search] Admin komutlarının listesini açar,sm_help1,sm_help2 olarak sayfaları degiştirebilirsiniz.
sm_kick basecommands kick <#userid|name> [reason] Oyuncuyu kickler.
sm_map basecommands map <map> Mapı degiştirir.
sm_reloadadmins basecommands config Aminleri yeniler.
sm_unban basebans unban <steamid|ip> Steamid veya ip'nin banını açar.
sm_who basecommands admin [#userid|name] Kimler oldugunu görür.

Ek komutlar.

Komut Plugin Giriş Format Açıklama
sm_beacon funcommands slay <target> Oyuncuyu görünür kılar.
sm_burn funcommands slay <target> [time] Oyuncuyu süre boyunca yakar.
sm_chat basechat chat <message> Bütün adminlere mesaj gönderir.
sm_csay basechat chat <message> Bütün oyunculara mesaj gönderir.
sm_gag basecomm chat <target> Oyuncuyu chat yazamaz hale getirir.
sm_hsay basechat chat <message> Serverin ortasına mesaj gönderir.
sm_msay basechat chat <message> Menü paneline mesaj gönderir.
sm_mute basecomm chat <target> Oyuncunun konuşmasını yasaklar.
sm_play sounds admin <target> <file> Sunucudaki muzikleri çalar.
sm_psay basechat chat <target> <message> Özel mesaj gönderir.
sm_rename playercommands slay <#userid|name> Oyuncunun ismini değiştirir.
sm_say basechat chat <message> Chat ekranına mesaj gönderir.
sm_silence basecomm chat <target> Hem chat hemde sesli konuşmayı yasaklar.
sm_slap playercommands slay <target> [damage] "Oyuncuya tokat atar tokatın gücünü arttırabilir veya zararsız yapabilirsiniz.
sm_slay playercommands slay <target> Oyuncuyu katleder.
sm_tsay basechat chat [color] <message> Bütün oyunculara mesaj gönderir. Bu mesajda renkler mevcuttur bu renklerden hiç birini yazmaz iseniz beyaz çıkar: white, red, green, blue, yellow, purple, cyan, orange, pink, olive, lime, violet, lightblue.
sm_ungag basecomm chat <target> Chatte yazma yasagını kaldırır.
sm_unmute basecomm chat <target> Konusma yasagını kaldırır.
sm_unsilence basecomm chat <target> Hem konusma hem chat yasagını kaldırır.

Vote Komutları

Komut Plugin Giriş Format Açıklama
sm_vote basevotes vote <soru> [cevap1] [cevap2] [cevap3] ... Komut başlatır.
sm_votealltalk funvotes vote Alltalk oylaması başlatır.
sm_voteban basevotes vote, ban <isim> [Nedeni] Banlama oylaması başlatır.
sm_voteburn funvotes vote, slay <isim> Yakma oylaması başlatır.
sm_voteff funvotes vote Dost ateşi açma oylaması başlatır.
sm_votegravity funvotes vote <miktar> [miktar2] [miktar3] ... Yerçekimini değiştirmeye yarar.
sm_votekick basevotes vote, kick <isim> [Neden] Oyuncu yasaklama oyalaması başlatır.
sm_votemap basevotes vote, map <map> [map2] [map3] ... Map oylaması başlatır.
sm_voteslay funvotes vote, slay <isim> Oyuncu katletme oylaması başlatır.