●Fun Sunucu Komutlarimiz

Wiki - GlobalSunucum sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Bu sayfada genel sourcemod admin komutları yer almaktadır.

Chat Kullanımı: Unutmayın alt taraftaki kodlar consola yazılarak çalışmaktadır; ancak chat ekranındada kullanılabilir. Örnek, !ban global derseniz bu yazdığınız kod consola yazılan sm_ban ile aynı işlevi görücektir.Konsol komutlarını chatte kullanmak için başına "!" işareti koyunuz.

İsaretleme nasıl yapılır?

Genel isaretleme:

 • isim - isim size işaret koymak için yaricaktir.
 • #userid - aynı şekilde user id ile de işaretleme yapabilirsiniz.
 • @all - Bütün oyuncuları işaretler (en çok kullanılan komuttur).
 • @bots - Bütün botları işaretler.
 • @alive - Sadece hayatta olan oyuncuları işaretler.
 • @dead - Bütün ölü oyuncuları işaretler.
 • @humans - Bütün botlar haricindeki kişileri işaretler.
 • @aim - Baktıgınız kişiyi işaretler.
 • @me - Kendinizi işaretler.
 • @!me - Kendini< haricindeki herkesi işaretler


Counter-Strike only:

 • @ct yada @cts - bütün Counter-Terrorists
 • @t yada @ts - bütün Terrorists

Genel komutlar

Komut Plugin Giriş Format Açıklama
sm_addban baneklme rcon Steamid kısmına steam idsi eklenmelidir.
sm_admin adminmenu admin Admin menusunu acar admin menu.
sm_ban basebans ban <#userid|name> <minutes|0> [reason] client banlama.
sm_banip basebans ban <ip|#userid|name> <time> [reason] ip adresi ile banlama.
sm_cancelvote basecommands vote Yürürlülükte olan vote'u iptal etme.
sm_help adminhelp admin search] Admin komutlarının listesini açar,sm_help1,sm_help2 olarak sayfaları degiştirebilirsiniz.
sm_kick basecommands kick <#userid|name> [reason] Oyuncuyu kickler.
sm_map basecommands map <map> Mapı degiştirir.
sm_reloadadmins basecommands config Aminleri yeniler.
sm_unban basebans unban <steamid|ip> Steamid veya ip'nin banını açar.
sm_who basecommands admin [#userid|name] Kimler oldugunu görür.

Ek komutlar.

Komut Plugin Giriş Format Açıklama
sm_beacon funcommands slay <target> Oyuncuyu görünür kılar.
sm_burn funcommands slay <target> [time] Oyuncuyu süre boyunca yakar.
sm_chat basechat chat <message> Bütün adminlere mesaj gönderir.
sm_csay basechat chat <message> Bütün oyunculara mesaj gönderir.
sm_gag basecomm chat <target> Oyuncuyu chat yazamaz hale getirir.
sm_hsay basechat chat <message> Serverin ortasına mesaj gönderir.
sm_msay basechat chat <message> Menü paneline mesaj gönderir.
sm_mute basecomm chat <target> Oyuncunun konuşmasını yasaklar.
sm_play sounds admin <target> <file> Sunucudaki muzikleri çalar.
sm_psay basechat chat <target> <message> Özel mesaj gönderir.
sm_rename playercommands slay <#userid|name> Oyuncunun ismini değiştirir.
sm_say basechat chat <message> Chat ekranına mesaj gönderir.
sm_silence basecomm chat <target> Hem chat hemde sesli konuşmayı yasaklar.
sm_slap playercommands slay <target> [damage] "Oyuncuya tokat atar tokatın gücünü arttırabilir veya zararsız yapabilirsiniz.
sm_slay playercommands slay <target> Oyuncuyu katleder.
sm_tsay basechat chat [color] <message> Bütün oyunculara mesaj gönderir. Bu mesajda renkler mevcuttur bu renklerden hiç birini yazmaz iseniz beyaz çıkar: white, red, green, blue, yellow, purple, cyan, orange, pink, olive, lime, violet, lightblue.
sm_ungag basecomm chat <target> Chatte yazma yasagını kaldırır.
sm_unmute basecomm chat <target> Konusma yasagını kaldırır.
sm_unsilence basecomm chat <target> Hem konusma hem chat yasagını kaldırır.

Vote Komutları

Komut Plugin Giriş Format Açıklama
sm_vote basevotes vote <soru> [cevap1] [cevap2] [cevap3] ... Komut başlatır.
sm_votealltalk funvotes vote Alltalk oylaması başlatır.
sm_voteban basevotes vote, ban <isim> [Nedeni] Banlama oylaması başlatır.
sm_voteburn funvotes vote, slay <isim> Yakma oylaması başlatır.
sm_voteff funvotes vote Dost ateşi açma oylaması başlatır.
sm_votegravity funvotes vote <miktar> [miktar2] [miktar3] ... Yerçekimini değiştirmeye yarar.
sm_votekick basevotes vote, kick <isim> [Neden] Oyuncu yasaklama oyalaması başlatır.
sm_votemap basevotes vote, map <map> [map2] [map3] ... Map oylaması başlatır.
sm_voteslay funvotes vote, slay <isim> Oyuncu katletme oylaması başlatır.


Fun Sunucu Komutları

Komut Giriş Açıklama
!slay @t|@ct|@all|@dead] Bu komut oyunucuyu öldürmeye yarar.
!weapon @t|@ct|@all] weapon_silahismi Oyuncuya silah vermeye yarar. Örnek: sm_weapon @t weapon_ak47
!respawn @t|@ct|@all|@dead] Ölen oyuncuyu oyuna tekrar katılır.
!slap @t|@ct|@all] miktar Oyuncuyu canını istediğiniz gibi azaltabilirsiniz. - Örnek !slap @t 40
!tele @t|@ct|@all] Belirlediğiniz kişiyi yanınaza çekersiniz. - Örnek !tele @t
!hp @t|@ct|@all] Belirlediğiniz kişilere canını ayarlar. - Örnek !hp @t 100
!god @t|@ct|@all] [0]Kapatır [1] Açar - Belirlediğiniz kişilere ölümsüzlük verir. - Örnek !god @t 100
!noclip @t|@ct|@all] Belirlediğiniz kişilere uçma ve duvarın içinden geçmeye yarar. - Örnek !noclip @me
!drug @t|@ct|@all] Belirlediğiniz kişilere ilaç verir. Oyuncu sallanır. - Örnek !drug @me
!getir [isim] Belirlediğiniz kişiyi yaniniza getirir.
!gotur [isim] Belirlediğiniz kişinin yanina götürür.
!ffac !ffkapat Takım arkadaşına vurmayı açar kapatır.
!krediver @t|@ct|@all] miktar Kredi vermeniz gereken isleme göre seciniz.
!bunnyac Sunucunuzda Bunny acmaya yarar.
!bunnykapat Sunucunuzda Bunny kapatmaya yarayacaktir.
!otorevac Sunucunuzda otomatik Revlemeyi Acar.
!otorevkapat Sunucunuzda otomatik Revlemeyi kapatir.

Hook Ve Grab Komutları

Konsolu açıp tırnak işaretleri olmadan "bind c +hook" yazarsınız oyunda "c" tuşuna basarsanız hook ile gezebilirsiniz.


Konsolu açıp tırnak işaretleri olmadan "bind x +grab" yazarsınız oyunda "x" tuşuna basarsanız grab ile bir adamı tutup bırakabilirsiniz.